Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

Ιθώμης 6, Χαλάνδρι - Αθήνα
Tηλέφωνο: 2106715510, 2117007269 Fax: 2106542877
Email: info@ecofer.gr
facebook
ARGO  e-Mix  , καινοτόμος εσωτερική μονάδα στη σειρά i-SERIES της ARGO Ιταλίας , για παροχή οικιακού ζεστού νερού όλες τις εποχές
ARGO e-Mix , καινοτόμος εσωτερική μονάδα στη σειρά i-SERIES της ARGO Ιταλίας , για παροχή οικιακού ζεστού νερού όλες τις εποχές
 
Η εσωτερική μονάδα eMix της argo Ιταλίας  είναι η καινοτόμος εσωτερική μονάδα στη σειρά iSERIES , που μπορεί να παρέχει οικιακό ζεστό νερό από μία θερμοδυναμική πηγή όλο τον χρόνο, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

Τα eMix και δοχείο eMix είναι δύο εξαρτήματα του συστήματος iSeries το οποία προστίθενται στην πολύ μεγάλη σειρά εσωτερικών μονάδων. Ο σκοπός των eMix και δοχείου eMix είναι η παραγωγή οικιακού ζεστού νερού μέσω αποθήκης, χρησιμοποιώντας την ενέργεια που παράγεται απευθείας από την αντλία θερμότητας (έτσι λοιπόν ανανεώσιμη ενέργεια) παρέχοντας ταυτόχρονα θέρμανση ή ψύξη στους χώρους, χάρη στις διάφορες υδρονικές εσωτερικές μονάδες της σειράς iSeries.

Τα eMix και δοχείο eMix διαφέρουν από τον τύπο εγκατάστασης στον οποίο έχουν αναταθεί, αλλά όχι από τον τύπο υπηρεσίας ή απόδοσης; και οι δύο πραγματοποιούν το όνειρό σας: ζεστό νερό με θερμοδυναμικό κύκλο 80ºC όταν ή αντλία είναι σε ψύξη ή και σε θέρμανση, χωρίς κύκλους προτεραιότητας ή προσωρινή διακοπή της ψύξης.

Για όλα τα προϊόντα της σειράς iSeries , τα τεχνικά χαρακτηριστικά , τις προδιαγραφές και τις οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο. 
Web design & SEO Marinet