Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

Ιθώμης 6, Χαλάνδρι - Αθήνα
Tηλέφωνο: 2106715510, 2117007269 Fax: 2106542877
Email: info@ecofer.gr
facebook instagram youtube
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ FAIRLAND INVERTER PLUS
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ FAIRLAND INVERTER PLUS
 

Σφαλμα

Αιτία

Επίλυση

Η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος

Περιμένετε μέχρι να επανέλθει το ρεύμα

Η παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη

Ενεργοποιήστε την παροχή

Καμένη ασφάλεια

Ελέγξτε και αντικαταστήστε την ασφάλεια

Ο διακόπτης είναι κλειστός

Ελέγξτε και ενεργοποιήστε το διακόπτη

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί αλλά με ανεπαρκή θέρμανση

Ο εξατμιστής είναι μπλοκαρισμένος

Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια

Η έξοδος του αέρα είναι μπλοκαρισμένη

Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια

3 λεπτά καθυστέρηση εκκίνησης

Περιμένετε

Κανονική λειτουργία, χωρίς θέρμανση

Η θερμοκρασία ρύθμισης είναι χαμηλή

Ορίστε κατάλληλη θερμοκρασία

3 λεπτά καθυστέρηση εκκίνησης

Περιμένετε

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας με λεπτομερείς πληροφορίες και τον αριθμό του μοντέλου σας. Μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας.


Οι παρακάτω κωδικοί δεν δηλώνουν αποτυχία λειτουργίας:


 

Κωδικοί

Δεν υπάρχει ροή νερού

 Ε3

Αντιψυκτική λειτουργία

 Εd

Εκτός του εύρους λειτουργίας

 Eb

Ανεπαρκής ροή νερού ή μποκαρισμένη αντλία νερού

 E6

Μη φυσιολογική τροφοδοσία ισχύος

 E5
 
Web design & SEO Marinet