Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές

Ιθώμης 6, Χαλάνδρι - Αθήνα
Tηλέφωνο: 2106715510, 2117007269 Fax: 2106542877
Email: info@ecofer.gr
facebook instagram youtube
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ FAIRLAND ΜΙΝΙ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ FAIRLAND ΜΙΝΙ
 

ΣΦΑΛΜΑ

ΑΙΤΙΑ

ΕΠΙΛΥΣΗ

Η αντλία θερμότητας δεν λειτουργεί

Δεν υπάρχει τροφοδοσία

Περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η τροφοδοσία

Ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος

Ενεργοποιήστε το διακόπτη

Καμένη ασφάλεια

Ελέγξτε και αντικαταστήστε την ασφάλεια

Ο γενικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος

Ελέγξτε και ενεργοποιήστε το διακόπτη

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί αλλά με ανεπαρκή θέρμανση

Εξατμιστής μπλοκαρισμένος

Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια

Έξοδος αέρα μπλοκαρισμένη

Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια

Χρονική καθυστέρηση εκκίνησης  3 λεπτών

Περιμένετε

Εμφάνιση κανονική, αλλά χωρίς θέρμανση

Η θερμοκρασία που έχετε ορίσει είναι πολύ χαμηλή

Ορίστε κατάλληλη θερμοκρασία

Χρονική καθυστέρηση εκκίνησης  3 λεπτών

Περιμένετε

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας με λεπτομερείς πληροφορίες και τον αριθμό του μοντέλου σας. Μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας.

 
Web design & SEO Marinet